Vad är relativ fukt?

Luftens fuktighet mäts i relativ fuktighet (%RF). Det är förhållandet mellan aktuell mängd vatten och maximal mängd vatten som luften kan bära vid en viss temperatur. Vid 100% RF är luften mättad och fukten fälls ut i form av små vattendroppar. För hög luftfuktighet är aldrig bra. Redan vid 60% RF korroderar stål. Vid 70% RF finns det risk för mögel och svampangrepp. I Sverige är den genomsnittliga luftfuktigheten drygt 80%. En tumregel är att 50% RF är ett bra klimat för de flesta material, vilket även känns behagligt för mäniskan

 
Hur sänker man den relativa fuktigheten?

Det traditionella sättet att sänka den relativa fukten är att värma och ventilera. Detta är tyvärr både dyrt och energikrävande. Om det är kondens man vill få bort måste man värma allt material och media förutom luften (jämför att försöka värma ett kallt glas vatten på sommaren som kondenserar). Det effektivaste och minst energikrävande är att avfukta. Ofta är energibesparingen 25 till 50% jämfört med att värma. Några vanliga användningsområden där vi konsumenter önskar ett fuktkontrollerat klimat är till exempel; krypgrunder, källare, tvättstugor, badrum, sommarstugor och garage.

 
Hur mäts fukt i material och vad är fuktkvot? 

Hygroskopiska material är mer eller mindre känsliga för fukt. Ju mer fukt som finns i materialet ju högre är fuktkvoten (%). Fukten i material kan mätas med en fuktkvotsmätare, populärt kallad fuktmätare. Sambandet mellan relativ fuktighet och fuktkvot är olika för varje material. Indikerar en fuktmätare 10% fuktkvot motsvarar detta 50% Relativ Fukt i trä men hela 85% i papper. Vid en fuktkvot i trä på 14% är det liktydligt med risk för mögel och svampangrepp (jämför 70% Relativ Fukt).