Termografering - det snabba sättet att hitta brister och energiläckage i olika typer av byggnader!

Värmebilden visar isoleringsproblem på en husfasad som orsakar allvarliga energiförluster.

Vi inspekterar din fastighet med värmekamera för att hitta energiläckage och felaktigheter. Vi hjälper dig med råd för åtgärd.

Termografering är en effektiv metod för att hitta fel i en byggnad som t.ex. har; dålig isolering, köldbryggor och inläckning av luft i väggar, tak och golv.

Brister i fönster och fönstersmygar samt ytterdörrar.

Golvvärme, fördelning och läge på slingorna.

Fördelar med termografering är att inga ingrepp krävs. Felen eller bristerna upptäcks snabbt och i god tid.

En rapport med bilder och en förklaring av vad som eventuellt är fel och förslag på åtgärd följer med.


Normalpris för ett småhus är 3.200:- inkl. moms.

Övriga uppdrag debiteras per timme eller efter offert.