Avfuktning minskar uppvärmningskostnaderna

och bevarar kyrkan för framtiden

 

Kyrka vinter

 

Kulturarv såsom kyrkor är unika och det är viktigt att bevara dessa för framtida generationer.
Tidigare hade kyrkorna en jämn temperatur över året, varvid byggnad och inredning hade en mindre förändring av fukt. Idag gör fastighetsägaren en energioptimering av uppvärmningen genom att höja temperaturen när kyrkan används och däremellan sänka temperaturen. Eftersom en kyrka med dess inredning är en mycket tung hygroskopisk byggnad kommer inte bara temperaturen att variera. Fukten kommer att vandra in och ut ur byggnad och all inredning.
Dessvärre har Sverige ett av de fuktigaste klimaten på norra halvklotet med en genomsnittlig relativ fuktighet på 80%. Därför är fukt en av de faktorer som utgör ett allvarligt hot mot det fortsatta bevarandet av vårt stora kulturarv.  

För att inte kyrkobyggnaden och dess inventarier skall skadas är det viktigt att inomhusklimatet är rätt. Det är dessutom otrevligt och ohälsosamt att vistas i en kyrka som har fuktrelaterade problem. En för hög relativ fuktighet, RF, kan leda till fuktskador med kondens och mögel som följd. Det kan även leda till korrosion på metall samt att lim och färger mjukas upp. En för låg relativ fuktighet däremot leder till uttorkning och kan orsaka sprickor i trä. Detta kan medföra stora skador på inventarier så som träsniderier, träbänkar mm. Varierande RF orsakar sprickor och kan även leda till att färgen lossar och väggarna vittrar sönder. För att undvika de vanligaste skadorna bör den RF hållas mellan 55 - 65%.  

Relativ fuktighet är viktigare än temperatur
Kostnaden att underhålla byggnaderna kan bli extremt hög vid användning av traditionella värmesystem och möjligheten att bli kvitt mögel är med dessa system begränsad. Minskade uppvärmningskostnader när temperaturen ska höjas och skydd av byggnad och inredning när temperaturen sänks erhålles genom att kyrkan avfuktas invändigt. Genom att alltid hålla en låg fuktkvot (liten mängd vatten per kg torrvikt) blir uppvärmningskostnaderna väsentligt lägre vid uppvärmning. Vid sänkning av temperaturen ser avfuktaren till att fuktkvoten inte blir för hög.     

 

             Avfuktning:        

  • Förbättrar inomhusklimatet 
  • Minskar energiförbrukningen
  • Bevarar träföremål, målningar m m
  • Mögelproblemen försvinner