Hur fungerar en Kylavfuktare

Kylavfuktare trivs bäst med temperaturer över +20°C och hög relativ fuktighet. I krypgrunder och källare är temperaturen oftast lägre än så.

Energimyndigheten konstaterar i sin luftavfuktartest 2007. "Det finns två slags luftavfuktare, så kallade kylavfuktare och sorptionsavfuktare. Båda fungerar bra i varma utrymmen, men är det kallare än +15 grader fungerar sorptionsavfuktaren mycket bättre, även när det är minusgrader, vilket gör dem lämpade att användas i krypgrunder."

 

En Kylavfuktare fungerar så att en fläkt suger in fuktig luft över ett kylbatteri (förångare). Vattenångan i luften kondenserar till vatten som samlas upp i en behållare. Den avfuktade luften passerar sedan kondensorn och är därefter torr och varm när den lämnar avfuktaren. Avfuktaren som arbetar efter kylprincipen är ofta mer ekonomiska att använda där det är varmt och fuktigt, gärna över 20-25°C.