Hur fungerar en Sorptionsavfuktare

Fuktig luft sugs in i rotorn som fångar upp fukten. Varm luft passerar igenom rotorn och blåser ut den våta luften. Därefter återvänder den torra luften in i krypgrunden/källaren.

Sorptionsavfuktare fungerar så att den fuktiga luften sugs in i en rotor som tar upp fukten som finns i luften. Rotorn består av ett stort antal luftkanaler där ytan är impregnerad med ett fuktupptagande medel som attraherar (fångar upp) vattenmolekylerna i den fuktiga luften. Rotorn blir efter en tid mättad med fukt varefter den behöver torkas ut. Detta sker med en värmare. Varm luft blåses igenom rotorn, vattenmolekylerna förångas och fukten blåses ut ur avfuktaren och från det utrymme som ska avfuktas som vattenånga. Sorptionstekniken har ett brett arbetsområde och avfuktar effektivt inom temperaturområde -20° till +40°C.

 
Metoden som fungerar bäst för krypgrunder i det Nordiska klimatet kallas Sorptionsteknik. Tekniken, som klarar av att ta bort fukten från luften även vid mycket låga temperaturer, uppfanns redan 1948 av Carl Munters.

 

 
I en krypgrund och andra kalla utrymmen är Munters ComDry den allra bästa lösningen för att eliminera problem med fukt.